Οικοτουρισμός

  Ενας από τους στόχους της MILIAS CAMPS είναι και η ευαισθητοποίηση των παιδιών για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

  Αυτό επιτυγχάνεται αφενός μεν έμμεσα, με τις διάφορες εξορμήσεις που οργανώνονται στη φύση για σπορ, εξορμήσεις που ως αποτέλεσμα έχουν την αγάπη των παιδιών για το πεδίο είτε αυτό είναι ένα ποτάμι, ένα βουνό, ένα δάσος ή μία όμορφη λίμνη.

  Πιο άμεσες βέβαια, είναι οι εκδρομές και οι εκδηλώσεις καθαρά οικολογικού περιεχομένου στις οποίες τα παιδιά μελετούν την πανίδα και τη χλωρίδα, ταξινομούν και ενημερώνονται επί τόπου από ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες.

  Τέτοια περιβαλλοντικά προγράμματα οργανώνονται για σχολεία ή άλλες ομάδες ανάλογα με την επιθυμία και τις ανάγκες τους.